ISIL İŞLEM

ISPM 15 standardı ve kapsamı

ISPM 15 Standardı Nedir?

Ülkemizin de üyesi olduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi) genel kurulu tarafından 2002 yılında onaylanan, ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası ticarette kullanımını düzenleyen bir standarttır. ISPM 15 standardı, ahşap ambalaj malzemelerindeki zararlı organizmaların bir ülkeden diğerine geçişini önlemek için zorunlu bir süreçtir.

ISPM 15 Standardının Kapsamı Nedir?

Standart ISPM 15 ihracat ürününden bağımsız olarak, tüm ahşap ambalaj malzemeleri (tepsiler, kutular, kasalar, takozlar vb., ancak kalınlığı 6 mm’den az olmayan) işlenmeli (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve etiketlenmelidir. Sadece yetkili firmalar ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile etiketleme yapabilir. Akkoyun Ormancılık ISMP 15 yetki belgesine sahip firmalardan biridir.

ISPM – 15 Standardı Uygulanması (Isıl İşlem’in Yapılması)

Ahşap malzemeye ısıl işlem uygulanan fırınlarda ahşabın iç sıcaklığı 56 dereceye ulaştığında 30 dakika ısıtılır. Bu, ahşabı zararlı böcek ve larvalardan arındırma işlemidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, taban IPPC mührü ile damgalanır. Bu, hastalığın uluslararası taşımacılıkta tahta paletler üzerinde taşınmasını engeller.

ISPM – 15 Standardının Uygulanma Metotları

ISPM 15 iki ana yöntem kullanır. Bunlara gazlaştırma ve ısıl işlem denir. Her iki yöntem de ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.

1. Isıl işlem: Bu yöntemde ahşabın özgül ısısı belli bir düzeye çıkarılarak beklenir. Isıl işlem için ahşabın özgül ısısının en az 30 dakika süreyle en az 56 °C’de tutulması gerekir. Fırın kurusu (fırın kurusu)/CD gerekli sıcaklığa ulaştıktan sonra ısıl işlem (HT) kabul edilir.

2. Fümigasyon: Bitkiler, depolanan tarım ürünleri, binalar ve araçlar ve hatta mobilyalar dahil olmak üzere çeşitli materyallere bulaşan böceklerin ve diğer zararlı unsurların öldürülmesi yöntemidir. Bu yöntemde kapalı bir ortamda belirli bir miktar kimyasal madde gaz halinde verilir. Bu kimyasal maddenin adı Fumigant’tır. Gaz verildikten sonra belli bir süre ortamda tutulur. Ortalama 16 saat sürer.

ISPM 15 Standardının Uygulanmasında Sorumluluk Kimlerdedir?

Standardın uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek yükümlülükler getirmektedir. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonuna izin veren mevzuatı ve bu işlemin uluslararası geçerliliği olan etiketlemesini yapmak ve uygulamak ihracatçı ülkenin sorumluluğundadır; İhracatçı, ihraç ettiği ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardına uygun olmasını sağlamakla; İthal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardına uygun olmasını; Ülkeye gelen ahşap ambalaj malzemeleri üzerinde ISPM 15 standart işaretini aramak ithalatçı ülkenin görevidir.

Türkiye’de ISPM 15 Standardı

Resmi Gazete’de yayınlanan “Bitki Koruma Ahşap Ambalaj Malzemesi Etiketleme Yönetmeliği” ile aynı gün işleme ve etiketleme izinlerini vermeye başlamıştır. Ancak ISPM 15 standardının uygulanması 1 Ocak 2006 tarihine ertelenmiştir. 25686 sayılı değişiklik 30 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra ISPM 15 standardı uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye, 01.01.2006 tarihinden itibaren ithalatta ISPM 15 standardına uymayı hedeflediğinden, ithal ürünlerin paketlenmesinde ve paketlenmesinde ahşap ambalajların (stand, kutu, kasa, takoz vb.) kullanılması bizim için faydalı olacaktır. ithalatçı firmaları alıcılarına bildirmek. Akkoyun Orman Ürünler olarak ISPM 15 standardına ulaşan birçok ürünü ısıl işlem fırınlarında pişirerek hizmetinize sunmaktayız. Bu kapsamda ısıl işlem görmüş palet, ahşap, kasa, ahşap ve benzeri ürünleri Akkoyun Orman Ürünleri üzerinden arayabilirsiniz.